Your Current Position:  产品展示 > 压缩机 > RANGE ROVER路虎.捷豹
Members only

COMPRESSOR PXE16 OE LR010723 92020327 CD20754 CD2790 CD38105 LR030218 LR019135 LR056364

YuLong.No.: YL-R.0002
Car Name : RANGE ROVER
Compressor Type : PXE16
Year Model : 206-2021
OEM NO. : LR010723 92020327 CD20754 CD2790 CD38105 LR030218 LR019135 LR056364
Clutch Description : PV6 .110MM .12V
Oil Type-Quantity: PAG 46 - 180ML


Members only

COMPRESSOR ROVER LR066915 EJ2319D629AB EJ3219D629AC 发现神行(L550) 2015-2017

YuLong.No.: YL-R.001101
Car Name : RANGE ROVER
Compressor Type : SV16
Year Model : 2015-2017
OEM NO. : LR066915 EJ2319D629AB EJ3219D629AC
Clutch Description : PV6 .110MM .12V
Oil Type-Quantity: PAG 46 - 180MLCOMPRESSOR ROVER LR066915 EJ2319D629AB EJ3219D629AC 发现神行(L550) 2015-2017
Members only

COMPRESSOR PXE16 OE LR010723 92020327 CD20754 CD2790 CD38105 LR030218 LR019135 LR056364 路虎揽胜5.0 捷豹 5.0 路虎 5.0单控 6PK 110MM_

YuLong.No.: YL-R.0001102
Car Name : RANGE ROVE
Compressor Type : PXE16
Year Model : 2005-2019
OEM NO. : LR010723 92020327 CD20754 CD2790 CD38105 LR030218 LR019135 LR056364
Clutch Description : PV6 .110MM .12V
Oil Type-Quantity: PAG 46 - 180ML

COMPRESSOR PXE16 OE LR010723 92020327 CD20754 CD2790 CD38105 LR030218 LR019135 LR056364
Members only

COMPRESSOR FREELANDER LR056302 LR028882 lr04119 LR027784 36001080 1683959 36002855

YuLong.No.: YL-R.000115
Car Name : RANGE ROVER
Compressor Type : SV-16
Year Model : 2006-2016
OEM NO. : LR056302 LR028882 lr04119 LR027784 36001080 1683959 Clutch Description : PV6 .110MM .12V
Oil Type-Quantity: PAG 46 - 180ML

1683959
1707371
1766983
1791013
9G9N19D629LA
9G9N19D629LB
9G9N19D629LC
9G9N19D629LD
9G9N19D629LE

LR041119
LR056302
36001080
36002855
36002941
36012442
8623176
Members only

LAND ROVER揽胜运动版 第四代发现 4.0 L(L319) 2005-2016 OE LR015151 LR012593 JPB500091 JPB500280 6PK 105MM

YuLong.No.: YL-R.0001103
Car Name : RANGE ROVER
Compressor Type : 7SEU17
Year Model : 206-2016
OEM NO. : LR015151
Clutch Description : PV6 .110MM .12V
Oil Type-Quantity: PAG 46 - 180ML

ANDROVER 5H32-19D623-AB
LANDROVER 8H22-19D623-BA
LANDROVER JP500092
LAND ROVER JPB000173
LANDROVER JPB500091
LANDROVER JPB500280
LANDROVER LR012593
LANDROVER LR012794
LANDROVER LR015151
Members only

LAND ROVER 揽胜运动版 第三代发现 2005-2013 8H2219D623AA JPB000172 JPB000173 LR012593 LR012794 6PK 110MM

YuLong.No.: YL-R.0001104
Car Name : RANGE ROVER
Compressor Type : 7SEU17
Year Model : 2006-2021
OEM NO. : 8H2219D623AA / JPB000172

Clutch Description : PV6 .110MM .12V
Oil Type-Quantity: PAG 46 - 180ML


LAND ROVER 8H2219D623AA
LAND ROVER JPB000172
LAND ROVER JPB000173
LAND ROVER LR012593
LAND ROVER LR012794

Members only

COMPRESSOR PXE16 OE LR010723 92020327 CD20754 CD2790 CD38105 LR030218 LR019135 LR056364 路虎揽胜5.0 捷豹 5.0 路虎 5.0单控 6PK 110MM

YuLong.No .: YL-.P.R.2902
Car Name : JAGUAR/LAND ROVER 5.0
Compressor Type : PXE16
Year Model : 2010-2019
OEM NO . : LR010723 92020327 CD20754 CD2790 CD38105 LR030218 LR019135 LR056364

Clutch Description : PV6 .110MM .12V
Oil Type-Quantity : PAG 46 - 180ML
JAGUAR 8W8319D629AC
JAGUAR C2D20754
JAGUAR C2D2790
JAGUAR C2D38105
LAND ROVER LR010723
LAND ROVER LR019135
LAND ROVER LR030218
LAND ROVER LR056364


Members only

COMPRESSOR PORSCHE OE 447220-9262 447220-9261 447180-4552 447180-4550 447190-9580 3B0820803A 3B0820803B 3B0820803C OE 3W0820803 3B0820803C 3W0820803SXR 3B0820803B 1019594471808688

3D0820803S
4E0260805F
4E0260805AF
3B0820803G
4E0260805AT
3B0820803A
3B0820803B
3B0820803C
3W0820803
7L6820803A
7L6820803D
7L6820803G
7L6820803L
7L6820803P
7L6820803S
7P0820803E
95512601100
447180-4551
447220-9262
447220-9261
447180-4552
447180-4550
447190-9580
4471804551
4472209262
4472209261
4471804552
4471804550
4471909580
4471808610
447180-8610
4471903328
447190-3328
4471907595
447190-7595
4472209831
447220-9831
4472601676
447260-1676
7L6 820 803 p
7L6820803P
7P0 820 803E
7P0820803E
Members only

COMPRESSOR MACAN (95B) 3.0保时捷(进口) 迈凯 (95B) 2015-PORSCHE 95B260805 PORSCHE 95B260805B

YuLong.No .: YL-T.02002
Car Name : MACAN (95B) PORSCHE
Compressor Type : 6SEU
Year Model : 2014-2020
OEM NO . : 95B260805/95B260805B

Clutch Description : PV6 .110MM .12V
Oil Type-Quantity : PAG 46 - 180ML
保时捷 (进口)
MACAN (95B) 2014-
车型 年份 发动机 排量 功率 缸数
3.0 GTS 2015-2018 MDC.NA 2997 265 6
3.0 S 2014-2018 MCT.MA 2997 250 6
3.6 Turbo 2014-2018 MCT.LA 3604 294 6
MACAN (95B) 3.0保时捷(进口) 迈凯 (95B) 2015-PORSCHE 95B260805 PORSCHE 95B260805B
Members only

COMPRESSOR BMW 750 760 OE: 6450 9154 072 / 64529195978

YuLong.No .: YL-B . 2008
Car Name : BMW
Compressor Type : 7SBU17C
Year Model : 2015
OEM NO . : 64509154072 /64529154072 /64529195978

Clutch Description : PV4 .110MM .12V
Oil Type-Quantity : PAG 46 - 180ML

BMW 64509154072
BMW 64529154072
BAES DCP05076
AES DCP05076
AVA QUALITY COOLING BWK423
DENSO 2473006130
DENSO 4371006910
DENSO 4471600930
DENSO 4472602770
NRF 32834GMW 64529195978
Members only

COMPRESSOR JAGUAR PXC16 2012-2019 X761 2.0 3.0 6PK 110MM OE C2D38695 C2D45382 C2D56291 CPLA19D629BC CPLA19D629BD LR057692 LR035761 LR068128
COMPRESSOR JAGUAR PXC16 X250 XJ X351 OE LR013934 C2D38611 C2Z4345 LR 019133 LR058017 OCP30011 路虎发现4 3.0 SDV6 4X4柴油 揽胜 3.0 柴油 6PK 110MM

COMPRESSOR JAGUAR PXC16 2012-2019 X761 2.0 3.0 6PK 110MM OE C2D38695 C2D45382 C2D56291 CPLA19D629BC CPLA19D629BD LR057692 LR035761 LR068128
Members only

COMPRESSOR JAGUAR PXC16 2012-2019 X761 2.0 3.0 6PK 110MM OE C2D38695 C2D45382 C2D56291 CPLA19D629BC CPLA19D629BD LR057692 LR035761 LR068128COMPRESSOR JAGUAR PXC16 2012-2019 X761 2.0 3.0 6PK 110MM OE C2D38695 C2D45382 C2D56291 CPLA19D629BC CPLA19D629BD LR057692 LR035761 LR068128